deHattemer.nl

Zaterdag, 20 april 2024

Het laatste nieuws uit Hattem

VVD: te weinig geluid uit Hattem in concept-RES

VVD: te weinig geluid uit Hattem in concept-RES
Redactie: dehattemer

HATTEM - Afgelopen raadsvergadering heeft de VVD-fractie tegen de concept-RES gestemd. De RES (Regionale Energie Strategie) is een regionaal plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit door windmolens en zonneweides.

“Bij de consultatieronde heeft VVD Hattem al aangegeven dat wij ons niet kunnen vinden in de uitgangspunten van dit plan. Té eenzijdig! Met alleen zon en wind red je het niet. Dat vindt nu ook een meerderheid in de landelijke politiek, want zij pleiten voor een onderzoek naar kernenergie. Zelfs het Europees Hof van Justitie beschouwd windmolens sinds kort als industriële installaties met ‘aanzienlijke milieugevolgen’. Verder is het bod te hoog, want het blijft onduidelijk wat al is behaald en wat er nog in de ‘pijplijn’ zit.

Volgens het stuk heeft de regio een zorgvuldig proces doorlopen in zeer korte tijd. Wij als VVD Hattem twijfelen aan die ‘zorgvuldigheid’, want het begint erop te lijken dat de regio een keuze voor ons gaat maken en dat die ongunstig uitpakt. Hattem als een soort van afvoerputje van de Noord Veluwe! Volgens de regio kunnen wij nog wel 5 windmolens gebruiken, want we krijgen er toch al 4. Misschien zijn ze ook wel van mening dat de mogelijke laagvliegroutes ons dan van “energie” gaan voorzien.

Het voelt voor ons niet goed dat een variant uit het plan slecht kan uitpakken voor een andere gemeente. Dat bevordert de regionale samenwerking ‘commitment’ niet. Er heeft geen overleg tussen de gemeenteraden plaatsgevonden. Bij een regionaal bod is een gezamenlijk standpunt nodig. Ook ontbreekt er overleg met Kampen/Zwolle.”

De Hattemer is wat VVD Hattem betreft, niet tot onvoldoende gekend in dit plan. “De gewenste participatie is op het laatste moment (in de vakantieperiode) geregeld. Zo creëer je volgens ons onvoldoende draagvlak! Inwoners weten niet wat de impact van dit plan is! Kortom de RES “leeft” niet, geeft ook PoweredbyHattem aan, daarnaast is hun stem nauwelijks gehoord.

Wij als VVD Hattem willen ook verduurzamen, maar wel met een zorgvuldig proces. Het doel heiligt in onze ogen niet alle middelen. Een bod neerleggen kan alleen als inwoners voldoende zijn meegenomen. Eerst maar eens zorgvuldig de meningen van de Hattemers ophalen en dan een realistisch bod uitbrengen”.