deHattemer.nl

Zaterdag, 20 april 2024

Het laatste nieuws uit Hattem

Henk Veldhuizen benoemd tot heemraad

Henk Veldhuizen benoemd tot heemraad
Foto: Evert van de Worp
Redactie: dehattemer

REGIO- Henk Veldhuizen is door het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe benoemd tot heemraad. Hij neemt daarmee zitting namens de geborgde zetels in het dagelijks bestuur van het waterschap.

Veldhuizen was al commissielid bij Waterschap Vallei en Veluwe. In de vergadering van het algemeen bestuur op 30 september is Veldhuizen eerst geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur waarna hij is voorgedragen als kandidaat heemraad. Henk Veldhuizen volgt Dirk-Siert Schoonman op, die in augustus dijkgraaf werd bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. De leden van het dagelijks bestuur bepalen in onderling overleg wat de nieuwe portefeuilleverdeling wordt.

Henk Veldhuizen is blij met zijn benoeming: “We leven in een tijd waar weersextremen toenemen, daarom is het belangrijker dan ooit dat we een goed evenwicht vinden tussen te veel en te weinig water. Ik vind het heel waardevol om deel uit te maken van een van de belangrijkste bestuursorganen van Nederland. Ik kijk ernaar uit om met het college en de partners aan de slag te gaan.”

Henk Veldhuizen is een derde generatie boer in Maarsbergen en daarnaast bestuurlijk actief. Eerder vertegenwoordigde hij LTO zowel op lokaal als landelijk niveau en is wethouder geweest voor de gemeente Utrechtste Heuvelrug.

Henk Veldhuizen (ongebouwd) vormt vanaf zijn benoeming samen met de heemraden: Patrick Gaynor (VVD), Bert van Vreeswijk (SGP) en Frans ter Maten (Water Natuurlijk) het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe onder voorzitterschap van dijkgraaf Tanja Klip-Martin. De heemraden hebben elk een aantal wateronderwerpen in hun portefeuille en worden gekozen door het algemeen bestuur. In het algemeen bestuur zitten dertig mannen en vrouwen en zij vertegenwoordigen politieke partijen en belangengroepen in ons werkgebied.