deHattemer.nl

Zaterdag, 20 april 2024

Het laatste nieuws uit Hattem

GGD Gezondheidsmeter

GGD Gezondheidsmeter
Redactie: dehattemer

HATTEM- GGD Noord- en Oost-Gelderland voert dit najaar de GGD Gezondheidsmeter 2020 uit. De Gezondheidsmeter is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek onder volwassenen en ouderen. De Gezondheidsmeter vindt één keer in de vier jaar plaats.

Ongeveer 60.000 inwoners in Noord- en Oost-Gelderland ontvingen al een uitnodiging per post. Deze inwoners zijn willekeurig geselecteerd door het CBS. In deze vragenlijst staan vragen die gaan over onder andere lichamelijke en psychische gezondheid en de leefomgeving. “Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we weten hoe het met de Nederlanders gaat”, aldus de GGD. Degenen die een brief hebben ontvangen, kunnen via de link in de brief de vragenlijst invullen. Degenen die geen brief hebben gehad, kunnen meedoen via de open link naar de vragenlijst op www.GGDgezondheidsmeter.nl. Gegevens worden anoniem en volgens de regels van de AVG verwerkt. De resultaten van de GGD Gezondheidsmeter 2020 worden medio juni 2021 bekend gemaakt. Gemeenten gebruiken de cijfers van de Gezondheidsmeter als basis voor hun gezondheidsbeleid. Met de uitkomsten kunnen gemeenten en GGD samen bepalen wat nodig is om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren